parchì n'ustaria in plaza?

Scerna al nom l'è stait la roba plü dificila: vuleum un nom semplic, da tradizion e da paes. Al lucàl al sa presenta cun n'aspett rüstic mesc'ciù cun un toc da mudern e inscì anca 'l nom...cun chela "acca" davant a "ustaria"...al vol ripropona un nom vecc vistì un po' da nof.


L'usteria 'na volta l'era al lucal indont ca gl'om i sa truvean a bea quai calas e da solit li usterìi sa li truvea visin a li gesi da paes. Incö tanc risturant tipic, i duperan al nom "osteria" o "hosteria" opür "hostaria" par fa capì sübit ca ilò sa trova vin bon, piat tipic, alegria e magari un bon salam da cà.


Vargün i ma guardaràn stort cura ca i pruvaràn a ma urdinà 'na Coca-cola o 'n whisky e nualtri pudaram miga gal dà; ma am scernü da servì numa roba chi ven da la val Pusc'ciaf e da la Valtelina, anca par al bea e miga numa par al mangià. Ma vedaref ca al ga n'è abott e par ogni güst e nusün al gerà da fò cun fam o seit.

Nos client al sa da indont ca 'l ven ogni roba cha al met sota i dent e inscì cercum da prupona prudott genüìn da nossi muntagni e nossi val e da ga fà savè anca chi ca l'è chi l'ha cultivù. Carn da nossi besti, öf da la sciura Maria, slinziga da Sandrin o murtadèla da Pando...cun un bon bücer da vin dal Sbrindul.

Ma sem anca prunt a scultà vossi riceti...quili da l'ava tant par sa capì, parchì sem cunvint ca da nossi cusini al pò saltà fò un muntòn da buni idei.

Come sa dis in pusc'ciavin "stay hungry, stay foolish"? ...forsi sa dis: "cerchè da g'avè fam, cerchè da essa un pò narr!" Insoma...ecu parchì n'ustaria in plaza.